Junior TechLab

Junior TechLab

Verwonder je en ervaar

Een leeromgeving die kinderen van de bovenbouw van het basisonderwijs onderdompelt in de innovatieve wereld van techniek.
Verwondering en ervaring zijn dan ook de werkwoorden die centraal staan.

Wat is het Junior TechLab

Het JuniorTechlab is een groots opgezet klaslokaal in de ruimste zin van het woord. Met speciaal ontwikkeld lesmateriaal voor de doelgroep hebben wij een inspirerende plek gecreëerd waar kinderen aan het werk gaan in kleine groepjes. Kinderen leren ontdekken waar ze affiniteit mee hebben en leren zichzelf en hun voorkeuren daardoor beter kennen.

We hebben er voor gekozen om uit te gaan van de 7 werelden van techniek zoals die beschreven zijn vanuit Technologie en Wetenschap:
1. Mens & Gezondheid,
2. Energie, Water & Veiligheid,
3. Voeding & Natuur,
4. Wonen, Werken & Verkeer,
5. Ontwerp, Productie & Wereldhandel,
6. Digitaal, Media & Entertainment,
7. High-Tech & Science

Leerkrachten kunnen bij Cambium JuniorTechlab activiteiten reserveren voor hun klas. De activiteiten vinden plaats onder supervisie van de JuniorTechlab docent én uiteraard de begeleiding van de eigen leerkracht.

Aan deze video werkten de leerlingen van basisschool De Fonkelsteen mee, samen met hun juf, mevrouw Mirjam Bezemer. 

Reserveren (groep 7 en 8)

Jullie zijn welkom van 09.15 tot 11.30 uur.

We werken met groepen met maximaal 25 leerlingen i.v.m. de capaciteit. Maar denken graag met je mee!

De reservering kan gemaakt worden via onderstaande link. 
We nemen dan contact op om alles kort te sluiten.
Daarna volgt een definitieve bevestiging met de afspraken die we hebben gemaakt.

Reservering Cambium Junior TechLab

Alleen in  te vullen door basisscholen. 

Evaluatie

Na jullie bezoek evalueren we graag met de betrokken leerkrachten (via een Google Forms). We willen in afstemming met de basisscholen komen tot versterking van het inhoudelijke programma en organisatorische randvoorwaarden verder aanscherpen. Zo bouwen we samen aan het JuniorTechLab om ervoor te zorgen dat de toegevoegde waarde voor leerlingen een feit is!