Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking met de basisscholen

De overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een hele stap, maar het Cambium doet er samen met de ruim 40 basisscholen in de regio alles aan om die zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn informatie-bijeenkomsten op de basisscholen, doe-dagen waarbij kinderen van groep 8 een dagje meelopen en snuffelstages. Daarnaast organiseren wij thema-middagen voor en met de leerkachten groep 8 van de basisscholen. 

Warme overdracht
Het Cambium College kent al jaren een ‘warme overdracht’. Tom Hanekamp: “Als een leerling bij ons wordt aangemeld, krijg ik het leerling dossier. Dat bespreken we intern. Daarna ga ik naar de leraar van groep 8. Omstreeks november ontvangen alle brugklasmentoren de groep 8 docenten van de basisschool om nogmaals de overgang van basisschool naar brugklas te bespreken.

Samenwerkingsverband ‘De Meierij’

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs De Meierij. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid.
Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc.). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN.

Meer informatie over het samenwerkingsverband De Meierij is te vinden op www.demeierij.nl
Of bekijk het ondersteuningsplan van De Meierij. 

Ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij

Ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij geeft duidelijkheid over passend onderwijs
Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. De website is www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl.
Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij.

Samenwerking bedrijven

Het Cambium College werkt met veel bedrijven in de regio samen. Hetzij voor de beroeps oriënterende stages die plaatsvinden in de 3e en 4e klas van het vmbo-bb en vmbo-kb, hetzij voor de projecten die gedaan worden in de bèta challenge en het technasium.
Omdat de leerlingen van het vmbo-bb en -kb tijdens de beroeps oriënterende stages meedraaien in het bedrijfsleven, hebben we daar wel een passend stageprotocol voor geschreven.

Samenwerkingsverband 'Orion'

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Orion NXT. Dit is een ontwikkelplatform van ORION-scholen. ORION staat voor Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk (ORION). Een samenwerkingsverband van dertien scholen die elkaar sterker maken. Je leest er meer over op de website van ORION.

Olympiade school

Vanaf oktober 2022 mogen we ons een Olympiade school noemen.

Iedere leerling heeft talenten. Belangrijk is leerlingen vertrouwen te geven in zichzelf en hen bewust maken van hun eigen talenten. De school kan daarbij helpen door leerlingen hun talenten te leren ontdekken en verder te ontwikkelen door een stimulerende omgeving te creëren. De olympiades kunnen daarbij een ondersteunende rol bieden.

De voorrondes van de olympiades zijn vooral gericht op het enthousiasmeren en motiveren van de leerlingen voor de bètavakken, door ze interessante en stimulerende opgaven voor te leggen. In de volgende rondes verschuift het accent steeds verder naar presteren en excelleren.