Cambridge Engels

Cambridge Engels

Cambridge Engels (vmbo-tl, havo & vwo)

Eerste lichting Cambridge-examenkandidaten Cambium College succesvol.

“Waardevolle bagage voor het leven”

Cambium en Cambridge. Het klikt. Het voorbije schooljaar deden negentien leerlingen het internationaal erkende examen Cambridge Engels. Cambridge Engels brengt je verder. Een waardevolle bagage voor de rest van je leven.

De docenten Willia van Houdt en Renate Sutmuller glimmen wanneer je het over hun vak en passie hebt. Docenten Engels, gespecialiseerd in het Cambridge Engels. “De Engelse taal is al zo mooi, maar Cambridge maakt het nog aantrekkelijker”, zeggen ze. Waar dat nou precies in zit, laat zich niet zomaar omschrijven. Het heeft in ieder geval te maken met beleving van de taal, tot in detail. Dat Engels, dat zich zo mooi leent voor de nuance en figuurlijk gebruik. Maar de Cambridge-methode staat vooral ook met twee benen op de grond. Praktijkgericht en communicatief.

De tweede en derde klassen havo en vwo binnen het Cambium College maken al behoorlijk gretig gebruik van het aanbod om naast de gebruikelijke lessen Engels het ‘Cambridge’ te volgen. Stap een les binnen bij één van de twee docenten en de energie en dynamiek komen je tegemoet. Engels is de voertaal binnen het lokaal. Het zo subtiele Engels waarin leerlingen met elkaar en met de docent van gedachten wisselen. Niet dat dat heel kenmerkend is voor het ‘Cambridge’. Wel de uitgesproken communicatieve manier waarop dat gebeurt. De traditionele Engelse les richt zich vooral op de wat meer passieve vaardigheden als schrijven en lezen. ‘Cambridge’ voegt daar vooral spreken en luisteren aan toe.

” ..ook voor presentaties die de leerlingen straks op hbo of universiteit moeten houden, is het ‘Cambridge’ een heel fijne steun in de rug.”

Eigen initiatief

Een groot verschil met het gebruikelijke Engelse onderwijs is ook het eigen initiatief dat leerlingen aan de dag moeten leggen. “Kijk naar de Stepping Stones-methode, daar is een hoop voorgekauwd. Natuurlijk, je leert er veel van maar vaak wat plichtmatig. ‘Cambridge’ daagt meer uit en heeft meer beleving. Kijk maar eens naar de methode. Veel illustraties die prikkelen. Leerlingen moeten bij een plaatje soms zelf een verhaal verzinnen. En dan lopen ze ertegenaan dat ze woorden niet kennen. ‘Cambridge’ zegt dan: geeft niks, verzin er maar een omschrijving voor. En dat is een van de beste manieren om de taal te leren. Als je een woord niet kent, dan bedenk je er een formulering voor en dat woord waar het om gaat komt dan vanzelf.”

Wat schroom

En zeker, de leerlingen zijn enthousiast. Eerlijk gezegd ook wel een beetje van de spanning. Natuurlijk, er is wat schroom bij leerlingen om zich uitsluitend in het Engels uit te drukken. “Ja, ze zijn in het begin bang om fouten te maken. Denken dat dat niet mag. Maar natuurlijk mag dat. Moet zelfs. Want van je fouten leer je vaak het meest. En als je die angst van je kunt afschudden, gaat het leren een stuk sneller. Misschien wel een van de uitgesproken kenmerken van het Cambridge Engels. Leren in de praktijk en de kracht van de Engelse taal gaan aanvoelen. De taal in relatie tot de ‘echte’ wereld. Je gaat met. ‘Cambridge’ de taal actiever gebruiken, in de context van de situatie.”

Goed aanvoelen

“Je zou kunnen zeggen dat je de communicatieve mogelijkheden van deze mooie taal veel meer en beter benut. De nuance die je met een enkel woord kunt aanbrengen, is vaak een kwestie van de taal goed aanvoelen. Met Engels gaat dat als met geen andere taal. Nieuwe woorden ook die er als vanzelf door ontstaan. Denk aan het woord ‘vlog’. Komt van ‘video’ en ‘logbook’. Een woord dat onmiddellijk gevoelswaarde heeft en dus ook communiceert.”

Natuurlijk kunnen de leerlingen die nu Cambridge Engels volgen aan het Cambium College daar straks examen in doen. De methode is ontwikkeld door Cambridge University en aan een door dat fenomeen erkend examen zitten wel kosten verbonden. Een bedrag van rond de 250 euro. Cambium heeft daar geen invloed op, omdat de University dit bedrag vaststelt en ook wil ontvangen. Dat geld gaat overigens binnen de Cambridge University weer naar het verder ontwikkelen van de methode. Het Cambridge Engels heeft inmiddels over de wereld een grote naam. De afgenomen examens zijn overal hetzelfde en staan onder controle van de Britse Cambridge University.

 

Streepje voor

“We zijn ervan overtuigd dat het voor onze leerlingen een meerwaarde heeft. Ze hebben straks op veel plekken een streepje voor. Spreken hun Engelse taal een stuk vrijer en vervolgopleidingen zien ook graag ‘Cambridge Engels’ op een eindlijst staan. En niet onbelangrijk: ook voor presentaties die de leerlingen straks op hbo of universiteit moeten houden, is het ‘Cambridge’ een heel fijne steun in de rug.”

Voor alle duidelijkheid: ‘Cambridge’ gaat in niveau een stapje verder dan het gebruikelijke Engels. “We zien dat de leerlingen het prettig vinden. Soms is het wel heel intensief voor ze, dat merk je ook. Het is zeker in het begin nog schipperen en zoeken naar de juiste aanpak. Ook wat huiswerk betreft. Dat is eerlijk gezegd wel wat meer. Maar ze doen het ook met meer plezier en dat is veel waard.”