Visie & Kernwaarden

Visie & Kernwaarden

Visie

Het Cambium College biedt de leerlingen in de meest vormende periode van hun leven volop de mogelijkheden om, in de vorm van goed en eigentijds onderwijs, hun kennis, persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen en te ontdekken, om nu en in de toekomst een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. We geloven erin dat dit alleen mogelijk is in een veilige en geborgen omgeving.

Samen met leerlingen en ouders maken wij deze uitdagende reis die afgesloten wordt met een passend diploma.

Kernwaarden

Kernwaarden waar wij op aangesproken mogen worden: wij zijn

  • Ontwikkelingsgericht en resultaatgericht
  • Coachend: uitdagend en ondersteunend
  • Saamhorig en betrokken
  • Verantwoordelijk
  • Respectvol

Deze kernwaarden komen ook terug in het verdrag van ’t Cambium dat hiernaast geplaatst is.

Ook in de begeleiding van onze leerlingen worden de kernwaarden zichtbaar. Twee voorbeelden hiervan leest u onderaan deze pagina.

“Als zij samen op een bankje hun brood opeten, kan dat al veel betekenen voor de acceptatie, integratie en taalontwikkeling. Juist in het contact met anderen leer je een taal het best.”

Leerling met achterstand maken hun eigen deltaplan, hierdoor weten hij wat zijn doel is, wat hij daarbij nodig heeft en wat hij zelf gaat doen. het aantal zittenblijvers is hierdoor drastisch verminderd. 
Koen Evers

Nieuwkomersleerlingen

U ziet deze kernwaarden op verschillende manieren terug in onze school. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van nieuwkomersleerlingen en bij het tijdig signaleren van en werken aan achterstanden. Zoals in onze begeleiding aan nieuwkomersleerlingen. Door persoonlijke begeleiding kunnen we deze leerlingen maatwerk bieden en door daarnaast met buddy’s te werken bevorderen we het onderling contact.

Okke Blaauw, docent Nederlands, verzorgt de extra begeleiding van de nieuwkomers in leerjaren 1 en 2 vanuit zijn eigen lokaal. Elk begeleidingsuur begint hij met een kort gesprek in het Nederlands. Het Nederlands is essentieel voor het toekomstperspectief van de NT2-leerling. Ook verzorgt hij ‘pre-teaching’. Hij oefent hierbij de begrippen en onderwerpen die bij andere vakken aan de orde gaan komen.

Lees meer in “Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen” van de VO-raad.

Tijdig signaleren van en werken aan achterstanden

Een ander voorbeeld is Hotel Havo in de bouwbouw havo. Hierin zijn de leerlingen te gast en is de docent de gastheer. Vanuit deze rolverdeling is het onderwijs georganiseerd. Een belangrijke maatregel hierbij is dat we scherp zijn op het tijdig signaleren van achterstanden. We wachten hier niet mee tot het rapport. Als een mentor ziet dat een leerling niet goed presteert, dan neemt hij gelijk actie. De leerling stelt in samenwerking met de mentor een ‘deltaplan’ op. De leerling presenteert dit plan aan zijn ouders, de betrokken docent en de mentor. Hij vertelt wat zijn doel is, wat hij daarbij nodig heeft en wat hij zelf gaat doen.

Lees meer in “Aan de slag om zittenblijvers te voorkomen” van de VO-raad.