Loopbaan & Project

Loopbaan & Project

Loopbaan en Project (vmbo-tl)

Binnen het vak Loopbaan en Project, afgekort L&P werken we volgens het Bèta Challenge Programma.Voorop staat dat het leren gebeurt met echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Leerlingen denken in groepsverband na over mogelijke oplossingen voor een actueel probleem, werken dat uit en presenteren het aan de opdrachtgever. Alle creativiteit kunnen ze in het denkwerk en in de uitvoering kwijt.

De leerlingen werken veel samen om op een gestructureerde manier tot een eindresultaat te komen. In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen dit vak. Hierbij komen alle profielen van het vmbo (Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en Welzijn) in de projecten aan bod. Regelmatig gaan we op bedrijvenbezoek en kijken rond op een mbo opleiding. Ze leren in deze projecten veel over hun eigen kwaliteiten en welke beroepen of opleidingen interessant voor ze kunnen zijn. Dit maakt het ook makkelijker om een vakkenpakket in de 2e klas te kiezen wat goed bij ze past.
Voor de bovenbouw kunnen de leerlingen Loopbaan en Project kiezen als keuzevak. In klas 4 ronden de leerlingen dit vak dan af met een schoolexamen bestaande uit een Meesterproef en een eindassessment. Ze kiezen in de derde klas of ze dit doen volgens het praktijkgerichte programma van ‘Diensten en Producten’ of ‘Technologie en Toepassing’.

Tijdens de projecten coachen docenten de leerlingen in hoe zij dingen aanpakken. Workshops welke worden aangeboden zijn onder meer 'hoe werken wij samen', 'leer creatief te zijn', 'Scrummen en plannen', maar ook 'gereedschap- en materiaalkennis'. Leerlingen doen veel zelfkennis op en kunnen daarmee een betere keuze maken voor een vervolgopleiding.

Het vak T&T (Technologie & Toepassing)

Het vak Technologie & Toepassing (T&T) maakt deel uit van het Bèta Challenge programma. Bij het vak T&T leren de leerlingen om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een complexe opdracht. Dit doen ze door samenwerken, analyseren, onderzoeken en presenteren.
Het Bèta Challenge Programma heeft een sterk loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) component. Leerlingen komen in contact met vervolgopleidingen, bedrijven, instellingen en beroepen. Zo kunnen ze voor zichzelf uitvinden wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze later wat mee kunnen. Leerlingen worden daardoor goed voorbereid op een vervolgopleiding, op het mbo. De beoordeling is vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, die belangrijk zijn voor een succesvolle carrière in het mbo en bedrijfsleven.