Burgerschap

Burgerschap

Burgerschap

Het Cambium neemt haar rol om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij serieus. Niet alleen het diploma is belangrijk, maar ook de aandacht voor maatschappelijke relevante thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze democratische waarden en onze rol in Europa.

Locatie De Waard vindt het waardevol om de discussie niet uit de weg te gaan. Vanaf schooljaar 2020-2021 is er gestart met “Goedemorgen op school”.  Klas 1 t/m 3 start elke ochtend met een gesprek omtrent een bepaald (actueel) thema.

Maatschappelijke stage

Een ander onderdeel van burgerschap is de maatschappelijke stage. Onze leerlingen in de derdeklas vmbo en vierde klas havo en vwo doen allen een stage bij een zogenaamde non-profit instelling om dienstbaar te zijn aan de samenleving. We vinden het belangrijk om onze leerlingen mee te geven dat het waardevol is om je ook belangeloos in te zetten voor anderen en de enige genoegdoening je eigen plezier kan zijn.

Lees meer >>