Mentor, coach en leerlingcoaches.
Hoe zit het precies in elkaar?

Mentor, coach en leerlingcoaches.
Hoe zit het precies in elkaar?

De Waard heeft een mentor

De mentor is in de dagelijkse gang van zaken de belangrijkste begeleider van onze leerlingen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Wij nodigen ouders van harte uit om een goed contact met de mentor van hun kind te onderhouden. Beiden hebben hetzelfde doel: zorgen dat de leerling zich goed en veilig voelt. Dat is volgens ons heel belangrijk om te kunnen leren.

Thuisbezoek

De brugklasmentoren van locatie De Waard komen voor de zomervakantie alvast kennis maken. De leerlingen hebben ook mentorlessen. Tijdens deze lessen werken we, met allerlei spelvormen, aan de groepsvorming om een positief klassenklimaat te creëren.

Voor een leerling die op een bepaald vlak op school meer aandacht nodig heeft, kan de mentor, in overleg met de ouders, het zorgteam inschakelen.

“We hebben het bezoek van mevrouw Boereboom heel erg fijn gevonden”

Buys Ballot heeft een coach

Elke leerling van locatie Buys Ballot heeft een eigen coach.

De coach begeleidt de leerling meerdere jaren en volgt de resultaten en het welbevinden van het kind. De coach bouwt met de leerling een vertrouwensband op en is het eerste aanspreekpunt, ook voor collegadocenten.

Samen met de coach reflecteert de leerling op gestelde leerdoelen, bespreekt mogelijke leerstrategieën en bekijkt wat nodig is om nieuwe leerdoelen te behalen. Tevens wordt de planning doorgenomen en wordt er gekeken welke ondersteuning en/of verrijking mogelijk is

Op verschillende momenten van de week heeft een coach coachuren waarop een leerling zich in kan schrijven. Tot CTW1 is er op dinsdag het 9e uur een coachuur voor alle coachleerlingen.

De coach heeft gedurende het jaar een of meerdere keren contact met ouders. De coach is dan ook het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Uiteraard kan er door ouders contact opgenomen worden met de coach. Dat kan via het telefoonnummer van de school, (0418) 51 25 00, of via het e-mailadres van de coach. E-mailadressen van onze coaches zijn beschikbaar via het boekje ‘praktische informatie’.

Daarnaast hebben de klassen in de onderbouw een klassendocent. Deze klassendocent
behandelt in de les de algemene zaken. Dit zijn onder meer de kennismaking met de gewoonten en gebruiken op school, studiebegeleiding en het aanleren van studievaardigheden. Deze klassendocent zal zich ook bezighouden met de groepsdynamiek. Dat laatste zal gebeuren in nauw overleg met de coaches van de leerlingen.

In de hogere leerjaren begeleidt de coach samen met de decaan de leerlingen bij de keuze voor een sector, afdeling, profiel of vervolgopleiding.

De coaches worden ondersteund door de teamleiders. Zij praten samen over organisatorische en begeleidingszaken in een bepaalde klas of een bepaald leerjaar. Havo en vwo-leerlingen in de examenfase bereiden zich met een coach voor op het eindexamen.