Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs vormt het bevoegd gezag.

Stichting Cambium College wordt bestuurd door mevrouw Liesbeth Augustijn. Zij legt verantwoording af aan een raad van toezicht. Naast dat de Raad van Toezicht controleert, adviseert zij tevens het bestuur van Cambium College.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer drs. A. Smits, voorzitter
  • De heer drs. H.D. Winia
  • De heer dr. ir. A. F. Groen
  • Mevrouw Mr. A. Broere
  • De heer N. Priem
  • Mevrouw M. Vrisou-van Eck

De dagelijkse leiding ligt bij de rector-bestuurder. Deze wordt daarbij ondersteund door de conrector bedrijfsvoering, conrector havo/vwo en conrector vmbo.

Documenten behorende bij het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht:

Inspectie

De Inspectie voor het Voortgezet onderwijs onderzoekt scholen naar hun bestuurlijk vermogen. Dit gebeurt in een cyclus van vier jaar. De inspectie heeft in februari 2020 de afdelingen havo en vwo van locatie Buys Ballot en de afdelingen vmbo-bb en vmbo-kb op locatie De Waard onderzocht. De inspectie ziet in onze school een stabiele organisatie, met voldoende tot goede resultaten.

LeesĀ het volledige rapport.