Snel wennen - een zachte landing

Snel wennen - een zachte landing

“We beginnen al in groep 8 met het wennen via ons
doorstroomprogramma.”

De overstap van groep 8 naar de brugklas is soms best spannend. De school is groter, een nieuwe klas, nieuwe docenten, verder fietsen, andere vakken en misschien meer huiswerk.

Om je alvast te laten wennen aan deze nieuwe dingen kun je de laatste maanden van groep 8 al deelnemen aan het pre-brugklasprogramma (oftewel doorstroomprogramma). We bieden dit programma gratis aan. Je komt vier woensdagmiddagen naar onze school, maakt kennis met andere aanstaande brugklassers, leert het gebouw een beetje kennen. Samen werken we alvast aan vaardigheden die jou gaan helpen in de brugklas.

In de brugklas kun je kiezen of je hier langer gebruik van wil maken of niet. De nadruk komt dan meer te liggen op huiswerkbegeleiding en bijvoorbeeld planning.

Je ouders ontvangen na de aanmelding meer informatie over de aanmelding van het pre-brugklasprogramma.

Gijs Holthuis en Valerie van den Hoek

Gijs Holthuis en Valerie van den Hoek

Brugklascoördinatoren

Warme overdracht

De overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een hele stap, maar het Cambium doet er samen met de 40 basisscholen in de regio alles aan om die zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo kennen we bij het Cambium College al jaren de ‘warme overdracht’.

Gijs Holthuis: “Als een leerling bij ons wordt aangemeld, krijg ik het leerling-dossier. Dat bespreken we intern. Daarna ga ik naar de leraar van groep 8. Bij De Waard hebben we nog een extra onderdeel: de mentoren gaan ook op huisbezoek waar ze met de ouders spreken." Alles staat in het teken van een warme en fijne overdracht.

“Het voelde eigenlijk meteen vertrouwd in mijn nieuwe klas."

Na de introductie, eventuele deelname aan het pre-brugklas programma en de zomervakantie start de eerste schooldag als brugklasser.

Je begint met een introductieperiode, waarin we je zo snel mogelijk beter kennis laten maken met je klasgenoten, je mentor, je coach, je docenten, je vakken en het gebouw. We nemen hier de tijd voor. Op locatie De Waard heb je bovendien een brugklaskamp. Op de locatie Buys Ballot helpen bovenbouwleerlingen je (leerlingcoaches).

Ook je ouders komen kennis maken met de mentor of coach en op de locatie Buys Ballot is begin oktober de oudermeeloopdag. Ouders nemen dan jouw plaats in de klas in en volgen jouw lessen.

Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie volgt snel een informatieavond om hulpmiddelen zoals voorleesprogramma’s te bespreken.

Vip traject
Speciaal voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. De ervaring leert dat de kinderen met meer zelfvertrouwen het schooljaar kunnen starten. Op basis van de informatie van de basisschool en/of ouders zetten we het Vip-traject in. Dit loopt tot de herfstvakantie. Dan wordt gekeken of er nog meer ondersteuning nodig is.