NT2 (De Waard & Buys Ballot)

NT2 (De Waard & Buys Ballot)

Welkom!

Leerlingen die korter dan zes jaar Nederlands onderwijs hebben genoten, hebben de NT2-status. Deze leerlingen kunnen vanuit de basisschool of de ISK instromen. Op het Cambium vinden we het belangrijk dat onze leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben de juiste begeleiding krijgen tijdens hun schoolcarrière. Het doel is om deze groep leerlingen zo goed mogelijk te laten functioneren op hun eigen niveau. Zo zijn er bijvoorbeeld NT2-lessen om de Nederlandse taal te versterken.

Via het onderstaand aanmeldformulier kan uw kind/leerling op een deelschool van het Cambium aangemeld worden. De NT2-coördinator neemt hierna contact met u op. Er volgt dan een gesprek met de teamleider en een rondleiding door de school. Ook is er de mogelijkheid om een dag mee te lopen in de klas.

Voor vragen of opmerkingen kunt u via het e-mailadres anderstaligen@cambiumcollege.nl contact opnemen met de NT2-coördinatoren.