De Waard

De Waard

De Waard

De Waard is met 400 leerlingen een kleine school voor basisberoepsgericht (vmbo-bb) en kaderberoepsgericht (vmbo-kb) onderwijs. 

Het gebouw is modern, licht en kleurrijk, dat in één oogopslag te overzien is. Dat geeft rust en een ruimtelijk gevoel voor onze leerlingen. 

Kiezen

Op De Waard is er veel aandacht om jouw te helpen keuzes te maken voor jouw toekomst. Zo volg je in de onderbouw (klas 1 & 2) lessen 'talentroute'. Vier maal per jaar kies jij welk 'talent' je wilt volgen. We starten met een introductieperiode waarin we je helpen ontdekken welke talentroute het beste bij jou past. Je hebt
de vrijheid om te kiezen wat je leuk vindt en graag zou willen uitproberen.
In klas 2 wordt je via lessen 'profieloriëntatie' voorbereid op de bovenbouw (klas 3 & 4). Je kunt kiezen uit 5 profielen:

  • Bouw, wonen en interieur (BWI) (sector Techniek)
  • Economie en ondernemen (E&O) (sector Economie)
  • Media, vormgeving en ICT (MVI) (sector Techniek)
  • Produceren, installeren en energie (PIE) (sector Techniek)
  • Zorg en welzijn (Z&W) (sector Zorg en Welzijn). 

Herstelrecht

Op De Waard werken we volgens de ‘herstelrechtvisie’ van Jan Ruigrok. “We gaan uit van de gedachte dat iedereen z’n plekje heeft binnen onze school. Als je iets doet waardoor je die plek dreigt kwijt te raken, heb je altijd het recht om die terug te verdienen. Wij helpen de leerling hierbij, maar die moet ook zelf initiatieven nemen. Dat werkt heel goed.”

“We gaan uit van de gedachte dat iedereen z’n plekje heeft binnen onze school"

Streven is de nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij het Cambium. “We zitten er bovenop”, vertelt Gijs Holthuis. “Op een goede manier natuurlijk. Dat geldt voor de leerlingen en de ouders. Als er wat is, zien we dat meteen. En dan zijn de lijntjes kort. We kennen onze leerlingen, en we kennen de ouders. Dat kan omdat we een kleine school zijn en we iedereen direct aanspreken op gedrag.”