De Waard

De Waard

De Waard

De Waard is met 400 leerlingen een kleine school voor basisberoepsgericht (vmbo-bb) en kaderberoepsgericht (vmbo-kb) onderwijs. 

Het gebouw is modern, licht en kleurrijk, dat in één oogopslag te overzien is. Dat geeft rust en een ruimtelijk gevoel voor onze leerlingen. 

In de onderbouw ontdek je wat je leuk vindt door middel van het volgen van blokken 'talentontwikkeling'. Je maakt vier maal per jaar zelf de keuze wat jij graag wilt volgen. 

In klas 2 wordt je via profieloriëntatie voorbereid op de bovenbouw. Wat kies je?  

Je kunt kiezen uit 5 profielen:

  • Bouw, wonen en interieur (BWI) (sector Techniek)
  • Economie en ondernemen (E&O) (sector Economie)
  • Media, vormgeving en ICT (MVI) (sector Techniek)
  • Produceren, installeren en energie (PIE) (sector Techniek)
  • Zorg en welzijn (Z&W) (sector Zorg en Welzijn). 

Herstelrecht

Het vmbo-bb en -kb werkt met de ‘herstelrechtvisie’ van Jan Ruigrok. “We gaan uit van de gedachte dat iedereen z’n plekje heeft binnen onze school. Als je iets doet waardoor je die plek dreigt kwijt te raken, heb je altijd het recht om die terug te verdienen. Wij helpen de leerling hierbij, maar die moet ook zelf initiatieven nemen. Dat werkt heel goed.”

Streven is de nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij het Cambium. “We zitten er bovenop”, vertelt Gijs Holthuis. “Op een goede manier natuurlijk. Dat geldt voor de leerlingen en de ouders. Als er wat is, zien we dat meteen. En dan zijn de lijntjes kort. We kennen onze leerlingen, en we kennen de ouders. Dat kan omdat we een kleine school zijn en we iedereen direct aanspreken op gedrag.”