Geschiedenis van het Cambium

Geschiedenis van het Cambium

Van vijf naar één

Cambium College is een gevestigde naam in de regio. Maar voor wie nog langer terug gaat in de tijd, kan zich de vijf voorgangers nog herinneren. Vijf verschillende onderwijsinstellingen die in 1994 hun krachten hebben gebundeld tot één scholengroep met twee locaties. Het doel: goed onderwijs geven aan de jonge generatie en jongeren voorbereiden op hun toekomst. Vanuit die opvatting groeide en ontstond een geoliede onderwijsinstelling waar we enorm trots op zijn. En vanuit die gedachte zetten ruim 200 professionals zich dagelijks in om de meest uiteenlopende talenten van onze leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Hieronder een korte terugblik op het ontstaan van de fusiepartners die samen Cambium College vormen.

Iedereen was het roerend eens over de taakopvatting: goed onderwijs geven aan de jonge generatie en jongeren voorbereiden op hun toekomst. Vanuit die opvatting groeide en ontstond een geoliede onderwijsinstelling waar we enorm trots op zijn.

De Rijks HBS

De afzonderlijke scholen binnen deze fusie hebben een rijke geschiedenis. Van oudsher was er in Zaltbommel een Latijnsche School die voorzag in onderwijs voor leerlingen die academisch onderwijs wilden volgen. Een van die leerlingen was de later beroemde wis- en natuurkundige naar wie de school tenslotte werd vernoemd: Christophorus Buys Ballot. De Latijnsche School werd later omgezet in een gymnasium dat voorzag in de behoefte aan meer uitgebreid lager onderwijs. De schoolcommissie verzocht de gemeenteraad om verbetering van het lager onderwijs en vond het wenselijk om zich te richten tot de regering met het verzoek om een Rijks Hoogere Burgerschool op te richten.
Op 19 november 1864 meldde de minister niet ongenegen te zijn de Koning een voorstel tot oprichting van de school te doen. Helaas werden de lokalen van het gymnasium afgekeurd waardoor er een nieuw gebouw moest komen. De nieuwe locatie kwam aan het begin van de Steenweg en op 9 september 1867 werd de school geopend. De school is begonnen met 14 leerlingen. Op 12 december 1900 besloot de Tweede kamer dat de school zou worden omgezet tot een Gemeentelijke Hogere Burgerschool. Op 31 augustus 1901 werd de school door de gemeente overgenomen. De cursusduur werd ook uitgebreid van 3 naar 5 jaar. Dat schooljaar werd er gestart met 46 leerlingen waardoor extra lokalen en dus een verbouwing noodzakelijk waren. In 1903 vond het eerste eindexamen plaats. In 1916 nam het Rijk de school weer over. Het gebouw werd steeds slechter en er volgt een lange periode van klachten over de staat waarin het verkeerde. In 1931 kwam er een plan voor nieuwbouw. Op 10 januari 1934 werd het nieuwe gebouw aan de Van Heemstraweg West geopend. De oude school aan de Steenweg werd in 1938 gesloopt. Op 15 augustus 1977 krijgt de Rijksscholengemeenschap de naam “Buys Ballot”.

Technische school

Christelijke mavo

In de jaren ’50 van de vorige eeuw wordt vanuit Zaltbommel en de omliggende gemeenten door velen gevraagd om een christelijke ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) op te richten. De vraag komt van basisscholen (toen nog ‘lagere scholen’), van ouders en wordt bevestigd door de Onderwijsinspectie. In 1957 start de Christelijke ULO met 43 leerlingen en met dhr. C. van Tuyl als directeur, in een gebouwtje in de binnenstad. Door een snelle groei verhuist de school al na 1 jaar naar het voormalig klooster in de Nieuwstraat (nu bekend als de “oude bibliotheek”), dat al snel ook weer te klein blijkt. De christelijke identiteit van de school zit in het uitgangspunt, de beleving van het waarom van onderwijs, de sfeer, de houding van ouders, leerlingen en leerkrachten.
Feest is het in 1967, wanneer een fonkelnieuw schoolgebouw aan de Schoolstraat in gebruik wordt genomen met 9 lokalen (later uitgebreid tot 15). In die tijd verandert de naam ULO, door invoering van de Mammoetwet, in MAVO. De school bereikt eind jaren ’80 het grootste aantal leerlingen: 333. Vanaf 1990 worden “schaalvergroting” en “brede scholengemeenschap” de uitgangspunten voor de financiering van Voortgezet Onderwijs in Nederland. Ook door de plaatselijke politiek wordt bevorderd dat alle plaatselijke scholen worden verenigd onder één bestuur. Dat vindt plaats in 1994: oprichting van Scholengroep Cambium.

De Hoeven