Veiligheid en vertrouwen

Veiligheid en vertrouwen

Veiligheid

Binnen het Cambium College is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich bij ons op school veilig kunnen voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid.
De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen en de inrichting ervan. Beide schoolgebouwen beschikken over ontruimingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brandbestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).
Ook aan sociale veiligheid wordt veel aandacht besteed. In de lessen, in de contacten met de coach, klassendocent of mentor, tijdens pauzes en tussenuren is de sociale veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders aandacht.
Naast de aandacht van medewerkers en mentoren kent de school ook vertrouwenscontactpersonen. Iedere locatie heeft een aantal vertrouwenscontactpersonen die leerlingen kunnen steunen in vragen rond veiligheid (en andere vragen!).
In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen en medewerkers wordt de veiligheid ook bevraagd. Hier gaat het om fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van deze enquêtes worden intern besproken en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de gebouwen of het beleid.

Vertrouwenspersonen

Binnen de zorgstructuur van het Cambium College, gericht op het voorkomen c.q. het bestrijden van ongewenst gedrag neemt de vertrouwenspersoon een centrale positie in.
Het Cambium beschikt over een regeling vertrouwenspersoon. In deze regeling worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon beschreven, dit reglement hangt samen met het klachtenreglement. 

De vertrouwenspersoon zijn bereikbaar via e-mailadres: vertrouwenspersoon@cambiumcollege.nl.

Klachtenregeling

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).