Ziek, te laat of verlof

Ziek, te laat of verlof

Ziek

Is uw kind ziek, dan worden wij graag telefonisch op de hoogte gebracht. Omdat we (nog steeds) in een corona-pandemie leven, zal de receptioniste u vragen of de klachten corona-gerelateerd zijn. Dit heeft te maken met de veiligheid van ons allen. Wij vragen u dan ook vriendelijk hier eerlijk op te antwoorden.

Wilt u ook even met school bellen als uw kind weer beter is?

  • 0418 – 512 500 locatie Buys Ballot. Uw kind meldt zich weer beter bij de pm.
  • 0418 – 512 408 locatie De Waard. Wij vragen u ook te bellen als uw kind weer beter is.

Fysio, ortho, ziekenhuis, etc.

Is uw kind niet ziek, maar heeft het bijvoorbeeld een afspraak met de orthodontist, fysiotherapie of een andere afspraak waardoor hij/zij geen les kan volgen. Geef dit dan door:

  • voor de locatie Buys Ballot geldt dat ouders dit via de SOMtoday app registreren. 
  • voor de locatie De Waard: geldt dat ouders dit doorgeven aan onze PM. Dit mag telefonisch 0418 – 512 408 maar ook per e-mail: PMdeWaard@cambiumcollege.nl.

Te laat

Als een leerling te laat is, meldt hij zich altijd bij de Pedagogisch medewerker. Die geeft toestemming om naar de les te gaan.

Buitengewoon verlof

Soms is het noodzakelijk dat een leerling buiten de reguliere vakanties verlof nodig heeft. In sommige gevallen is dit mogelijk. Er moet wel een geldige regel voor zijn. In alle gevallen waarin u toestemming krijgt voor extra verlof, wordt de consulent leerplichtzaken van de gemeente op de hoogte gesteld. 
Het Cambium College kan bijvoorbeeld verlof verlenen voor een verhuizing of het bijwonen van een huwelijk.
Buitengewoon verlof wordt niet verleend bij bijvoorbeeld een vakantie in een goedkopere periode.

In de verlofregeling leest u precies waar het Cambium College wel of geen verlof voor kan verlenen. 

Aanvragen

Dit verlof moet u, ten minste acht weken van tevoren, bij de directie aanvragen door het ‘aanvraagformulier buitengewoon verlof’ in te dienen bij de PM.

De directie kan voor maximaal tien dagen per schooljaar buitengewoon verlof toestaan. Bij de aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden gevoegd, waaruit blijkt dat er geen verlof mogelijk is in de schoolvakanties. Dit verlof wordt nooit verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Lees meer in de brochure van Regio Rivierenland