Onderwijs en leerlingen

Onderwijs en leerlingen

Onderwijs en leerlingen

Het Cambium College staat bekend als een school waar een prettige sfeer heerst. En dat willen we graag zo houden. Want een goede sfeer is dé basis voor beter leren. Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we als docenten en leerlingen rekening houden met elkaar, dat we ons fatsoenlijk gedragen en respect hebben voor de ander en zijn of haar eigendommen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in een aantal reglementen en procedures.

We willen leerlingen op de juiste manier begeleiden. Hoe we extra ondersteuning in kunnen zetten is in een aantal documenten vastgelegd. Hieronder treft u er aan. Mist u iets? Neem dan contact met ons op.