ICT & Privacy

ICT & Privacy

ICT & Privacy

Op het Cambium College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De nieuwe wet biedt nog betere bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen kan de school niet zonder persoonsgegevens. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Cambium College heeft alle privacyregels binnen onze school tegen het licht van de nieuwe wet gehouden en zo nodig aangescherpt.
Ook wat betreft het gebruik van digitaal leermateriaal hebben we met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens.

Cambium College beschikt over een functionaris gegevensbescherming, zijn naam is Eric Dirkx. De heer Dirkx is bereikbaar via e-mail FG@

Social Media

Social Media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij het Cambium College. Verwacht wordt dat iedereen bewust omgaat met social media. Hierbij worden de normale fatsoensnormen in acht genomen en de mogelijkheden van social media worden vooral positief gebruikt.