Anti-pest beleid

Anti-pest beleid

Pesten...

... het gebeurt helaas op elke school. Het is aan ons om onze kop niet in het zand te steken, maar er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat leerlingen met een fijn gevoel naar school gaan.

Wat als een leerling wordt gepest?

De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Die gaat met het gepeste kind in gesprek en later met de pester. Soms is dit genoeg, maar als dit niet het geval is, dan brengt de mentor/coach het in als agendapunt tijdens de leerlingbespreking of spreekt rechtstreeks de teamleider, de ondersteuningscoördinator of de leerlingbegeleider aan. Frederike Walraven (ondersteuningscoördinator locatie De Waard): “Er kan dan worden besloten om te werken met een ‘peer group’: een groep leerlingen die bestaat uit het gepeste kind, de pester, de meelopers en de potentiële vrienden van de gepeste leerling. Eerst wordt dan een gesprek gevoerd met het gepeste kind en daarna met de rest. Samen met hen proberen we tot een oplossing te komen.

Helpt dit niet, dan worden de ouders uitgenodigd. De aanpak wordt dan iets anders: we willen ander gedrag zien, anders zijn er consequenties aan verbonden. Op zo’n moment betrekken we niet alleen ouders erbij, maar ook bijvoorbeeld de conciërges. Om resultaat te boeken is samenwerken van het grootste belang.”

Cambium topweek

“Elk jaar organiseren wij de Cambium topweek: een anti-pestdag waarbij elke mentor met zijn klas aanwezig is”, weet ondersteuningscoördinator Marion van Aalst (locatie Buys Ballot) te vertellen. “Professioneel basketballer Henk Pieterse brengt dan een bezoek aan de school om over pesten te vertellen en er met behulp van sport en spel meer over te leren. Hij werd vroeger zelf gepest vanwege zijn lengte, maar is er ook juist heel ver door gekomen in de sport. Een mooi verhaal waar leerlingen elke keer weer van onder de indruk zijn.”

Herstelrecht
Op locatie De Waard werken we, naast met de peer group, ook met de groepsgerichte methode Herstelrecht. Herstelgericht werken richt zich op de preventieve werking. Goede afspraken maken en die evalueren tijdens vredestijd en niet pas als er een ruzie is. De kinderen worden positief benaderd en er wordt gezorgd voor een goede sfeer in de klas d.m.v. spelletjes en activiteiten. Als een klas gezellig en veilig aanvoelt, is er veel minder aanleiding om te pesten.