Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie op het Cambium College

Elk schooljaar komen er meerdere leerlingen binnen met dyslexie. Wij doen als school altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat een leerling dit obstakel zo min mogelijk als belemmering ervaart.

Hoe gaan wij om met dyslexie?
Als een leerling onze school binnenkomt met een dyslexieverklaring, krijgt hij of zij een groene kaart. Deze geeft recht op 20% extra tijd en beoordeling van spelling volgens aangepaste beoordelingsrichtlijnen. Reguliere toetsen worden verkort en kunnen in bepaalde gevallen (deels) mondeling worden afgenomen. Bovendien hebben we voor schoolexamens aparte ruimtes gereserveerd.

“Dyslexie kan ook pas bij ons op school worden ontdekt, meestal door een taaldocent”, weet ondersteuningscoördinator Marion van Aalst (locatie Buys Ballot) te vertellen. “Die meldt dit dan bij de teamleider of bij mij. Vervolgens wordt er een vooronderzoek uitgevoerd door docenten te vragen wie die mening deelt en hoe merkbaar is dat het om dyslexie gaat. Uiteraard betrekken we ook de ouders hierbij. Komt eruit dat meerdere mensen denken dat het om dyslexie gaat, dan kan worden geadviseerd om een test te laten doen.”

Hulpmiddelen
Leerlingen met dyslexie hebben de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een tekst-naar-spraak programma, zowel thuis als op school. Op locatie Buys Ballot wordt gewerkt met TextAid en op locatie De Waard met Claroread. Leerlingen worden door deze programma’s voorgelezen en lezen zelf op de laptop of Chromebook mee.

Lees hier ons volledige dyslexieprotocol.