Bèta Challenge

Bèta Challenge

Bèta Challenge (vmbo-tl)

Het Bèta Challenge programma is een lesprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor vmbo-tl leerlingen. Met Bèta Challenge willen we onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding brengen.

Leerlingen werken het hele jaar door aan opdrachten van bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld ziekenhuis of gemeente). Deze opdrachten hebben altijd iets te maken met techniek of technologie en worden in groepsverband uitgevoerd. De leerlingen doen onderzoek, verzamelen kennis over de opdrachtgever en maken bijvoorbeeld een ontwerp voor een nieuw product.

Het vak T&T (Technologie & Toepassing)

Het vak Technologie & Toepassing (T&T) maakt deel uit van het Bèta Challenge programma. Bij het vak T&T leren de leerlingen om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een complexe opdracht. Dit doen ze door samenwerken, analyseren, onderzoeken en presenteren.
Het Bèta Challenge Programma heeft een sterk loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) component. Leerlingen komen in contact met vervolgopleidingen, bedrijven, instellingen en beroepen. Zo kunnen ze voor zichzelf uitvinden wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze later wat mee kunnen. Leerlingen worden daardoor goed voorbereid op een vervolgopleiding, op het mbo. De beoordeling is vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, die belangrijk zijn voor een succesvolle carrière in het mbo en bedrijfsleven.